Les abelles es moren. Salvar-les està a les nostres mans!

Al món hi ha quasi 25.000 espècies d’abelles conegudes i moltes més per descobrir. El 90% són solitàries. La seva feina, la pol·linització està valorada en 265.000 milions d’euros anuals a tot el món.

Estem matant les abelles. Estan en perill a causa de diverses amenaces, entre les quals es troben els pesticides, la pèrdua d’hàbitat, les espècies vegetals i animals invasors, la contaminació i el canvi climàtic. Les abelles juguen un paper crucial en la pol·linització, que és essencial per a la producció d’aliments i la supervivència de moltes espècies vegetals. Sense la pol·linització, moltes plantes no podrien reproduir-se i, per tant, es veuria afectada la producció d’aliments i la biodiversitat en general. Es calcula que al voltant del 75% dels cultius agrícoles del món depenen de la pol·linització.

Accions que podem prendre perquè no s’extingeixin les abelles: 

Plantar flors riques en nèctar: Crear hàbitats favorables per a les abelles plantant flors riques en nèctar com el boixac, la farigola, l’espígol, el romaní, la zínnia, el gira-sol i arbres fruiters com el llimoner, el taronger, el cirerer, el pomer, etc. Flors lliures d’insecticides que proporcionaran aliment a les abelles durant tot l’any.

No als pesticides: Eliminar l’ús de plaguicides en jardins i agricultura. Optar per consumir fruites i verdures ecològiques. L’agricultura ecològica garanteix una producció saludable i sostenible, ja que protegeix el sòl i promou la biodiversitat.

Suportar l’apicultura responsable: Comprar mel i altres productes d’abella a apicultors locals i responsables amb el medi ambient, que segueixin pràctiques d’apicultura sostenible i respectuosa amb les abelles.

Crear refugis d’abelles: Construir hotels d’abelles o proporcionar llocs de nidificació segurs per a les abelles solitàries, utilitzant materials com fusta i canyes.

Educació i sensibilització: Augmentar la consciència sobre la importància de les abelles i els reptes que enfronten, educant a la comunitat sobre les accions que es poden prendre per protegir-les.

Advocar per polítiques de conservació: Fer pressió sobre els governs i les empreses per implementar polítiques sostenibles que protegeixin les abelles i els seus hàbitats, així com prohibir l’ús de pesticides.

Contribuir a la ciència: Participar en programes de ciència ciutadana o investigació comunitària per recopilar dades sobre poblacions d’abelles i altres pol·linitzadors, ajudant a entendre millor les seves necessitats i comportaments.

Mitjançant aquestes accions individuals i col·lectives, podem treballar junts per a la conservació de les abelles i altres pol·linitzadors, protegint així la seva vida i l’important funció en els ecosistemes i la nostra seguretat alimentària.

Altres post que et poden interessar