Sostenibilitat

Ús i retención de l’aigua

En un projecte verd no pot faltar un òptim ús i estalvi de l’aigua. A Arrels & Brots utilitzem sistemes de reg per goteig amb temporitzador per regar el just i necessari i en les hores adequades en funció de les temperatures. També treballem amb unes jardineres intel·ligents que tenen un dipòsit d’aigua on les plantes per subirrigació agafen només l’aigua que necessiten, amb una autonomia de fins a tres setmanes. A més a més instal·lem sistemes de captació de l’aigua de la pluja, tan apreciada per les plantes. Les cobertures vegetals, una col·locació intel·ligent de les plantes per l’ombrejat i incorporar molta matèria orgànica al sòl són algunes de les tècniques que emprem perquè el vostre hort sigui cent per cent sostenible.

Compostatge i reciclatge

Recomanem fermament la instal·lació de compost i/o vermicompost en el jardí comestible per reciclar el rebuig orgànic i obtenir una terra de qualitat. Un compost ric en matèria orgànica no tan sols farà que les plantes creixin sanes i fortes sinó que també millorarà l’estructura del sol i la capacitat de retenció de l’aigua.

Plantes, llavors i substrats

El nostre planter prové d’un dels millors vivers ecològics de la zona, amb una àmplia varietat de plantes de gran qualitat, algunes de les quals només les produeixen ells. Pel que fa als arbres fruiters i fruits silvestres treballem amb un productor de varietats locals i antigues amb una col·lecció de més de 170 plantes. Comptem amb més de 300 varietats de llavors de fruits, verdures, herbes i flors comestibles. Totes elles disposen de l’aval de la certificació del CCPAE. Pel que fa al substrat, sempre que sigui possible apostem pel compost i humus de cuc de terra produït per un mateix.

Mètodes de manteniment

Creem i mantenim els horts d’acord amb els principis de l’agricultura ecològica. Molt compromesos a seguir pràctiques agrícoles evitant l’ús de fertilitzants o pesticides químics en els nostres projectes.