HORT ESCOLAR

L’hort, un petit paradís dins l’escola on descobrir una infinitat d’éssers vius

Una proposta educativa sana, satisfactòria i necessària en un món cada dia més tecnològic.

Una activitat a l’aire lliure

Aprendran a sembrar, compostar, tenir cura de les plantes i a cultivar els seus propis aliments.

Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis •Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis • Beneficis •

Crear interès i respecte per la natura.

Apropar als alumnes a la cultura rural i agrícola.

Ser sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Estimular la cooperació entre companys i el treball en equip.

Potenciar valors útils com la paciència, la sensibilitat, l’observació, el raonament i la curiositat.

Motivar els alumnes perquè incorporin a la dieta verdures i fruits.